Izvješća Lagune Novigrad


Kao dokaz uspješnosti u poslovanju i provjerenosti u turizmu, Laguna Novigrad na svojim web stranicama redovito objavljuje financijska izvješća. 

Laguna Novigrad time potvrđuje svoju kvalitetu i doprinos turizmu čije je polazište želja da se svakom gostu pruži vrhunska usluga u segmentu smještaja, kongresne ponude kao i ostalih usluga i proizvoda iz njezina poslovanja.